Fiskens tecken

av åke Ohlmark

Karaktärstyp
En vek inåtvänd människa men samtidigt maktfull,
dominerande och stridslysten. klok, flitig, viljekraftig
inte sällan tyrannisk, alltid mycket ombytlig.
Där Jupiter dominerar är han human, välvillig och njutningslysten;
under Neptunus inflytande saknar han ofta verklighetssinne
och vacklar mellan förnuft och intuition.
Han är starkt påverkbar, sensibel och hängiven,
uppoffrande och troget pliktmedveten.
Han kan konsten att avvakta stillaoch undergivet,
tar sitt öde med jämnmod och klarar på så sätt nästan allt.
Fiskarna är det speciellt kristna symboltecknet,
och den som tillhör detta tecken hyser aldrig onda tankar
och är alltid redo att löna ont med gott.
Han är romantisk, känslig, lättsårad, tacksamt för erkännande.
är han utpräglat religös söker han sig i allmänhet till sekterismen.
Har sinne för det hemlighetsfulla, outgrundliga och skimrande,
anar mer än han vet, bekymrar sig om sin nästa, är anspråkslös,
sällskaplig, och gemytlig, gärna ganska bekväm av sig. Strävar i
sin idealism efter fullkomlighet, hoppas på ett universiellt brödraskap
och lever efter maximen "frid på jorden". Emotionell och rastlös,
mer receptiv än nyskapande. Hans tveksamhet hindrar honom att
helt utnyttja sina talanger. Kan sjunka ner i djup ångest och depression
är rädd för livets mörker. Personer födda i tecknets början är religöst lagda
Under Neptunus inflytande äger de förmåga att skåda in i framtiden.
Mot tecknets slut riktar de in sig på det praktiska vardagslivet och
är mer ambittiösa än övriga Fiskar
Tillbakadragenheten och intutionen paras ofta med lättsinne, oordentlighet,
splittring och bohemeri. är mycket inriktad på "själen" och har alltid
stor anpassningsförmåga.


Fiskarnas tecken Släktforskning Uppskattar Stavningar
Reklam Roliga historier Facebook-tester Test i dejtingsida
Jobbsafari-test, HTML Min vän, Reidar Gerdy Westerlund
Frustrerad Stör mig på.. Sjuka symptomer

åter sidan

Presentation