Persontypstest

Sammanfattning av min persontest inne
Jobbsafari.

Din persontypkod: ESFP

"Fokus på att skapa en optimistisk stämning för andra människor"
ESFP-typer är ofta charmerande, intagande och livliga personer
som tycker om att leva i nuet och skapa liv och rörelse omkring sig.

Deras talang ligger i att kunna motivera, engagera och underhålla andra.
De försöker inte att ta sig själva allt för allvarligt och skapar därför
en rörlig och optimistisk stämning omkring sig.

De trivs bäst med att ha människor omkring sig och kommer att göra mycket
för att slippa bli isolerade och ensamma.

För ESFP-typer är det därför viktigt att organisationen eller företaget är
obyråkratiskt så att det finns möjlighet till snabb handling. Ofta hittar
man ESFP-personer i jobb där de kan använda sin talang till att motivera,
engagera och underhålla andra.

Därför hittar man dem gärna i befattningar där de har kontakt med många människor,

Detta bygger på nedanstående svar jag fick efter x antal besvarade frågor.

E - Extrovert

 Du upplevs ofta av andra personer
 som en pratsam människa som sprider
 energi och väcker entusiasm hos
 andra. Du fokuserar gärna på människor 
 saker omkring dig. Du funderar ofta inte 
 och så länge på en fråga eftersom du
 vanligtvis har ett snabbt svar redo.
 Sitter du i möte, hamnar du ofta i
 livliga diskussioner med en större grupp 
 människor. När du får e-post svarar du helst 
 kortfattat eftersom du hellre kommunicerar
  ansikte mot ansikte med andra människor. 
 Du har ett behov av att diskutera
 dig fram till en lösning under ett möte
 istället för att fundera över det ensam.
 Du tänker bäst när du pratar.
 Du får ofta försöka dämpa dig så att de mer
 introverta i gruppen får komma till tals.

• Social
• Pratar mycket
• När de pratar är det inte
alltid helt genomtänkt
• Pratar för att kunna fundera
• Har ofta ett mycket
aktivt kroppsspråk

T - Tänkande

 När du presenterar ett förslag försöker du 
 ofta göra det så att du uppfattas som en 
 social och vänlig person. 
 Dina förslag präglas av att du har undersökt 
 hur dina förslag till lösningar påverkar alla 
 involverade parter, och om du ska bli övertygad  
 om att andra lösningar är bättre, ska dessa 
 läggas fram på ett entusiastisk sätt med fokus 
 på hur de nya lösningarna gynnar alla parter. 
 Du är oftast först med att presentera det som  
 alla kan enas om. Om du ska engagera dig i andra 
 uppgifter än de du har tänkt dig, måste dessa ofta 
 innehålla delar som engagerar dig personligen .
 Du betraktar gärna de logiska och objektiva  
 faktorerna som något som bara behöver tas med i 
 beräkningen i sista hand, när de mänskliga 
 aspekterna har beslutats.

• Sympatiserar
• Mer subjektiv
• Lägger vikt vid mänskliga behov och värden
• Ser på de mänskliga relationerna
• Kommer snabbt fram till ett beslut
som de eventuellt sedan ändrar på

-------------------

Perception - Förnimmelse

 När du lägger fram något börjar du ofta med 
 fakta och konkreta exempel som talar om hur 
 de kan användas i praktiken.
 Du presenterar ofta detaljrika förslag 
 med idéer som är realistiska och baserade på 
 praktisk erfarenhet.
 Dina förslag på lösningar till de problem som  
 eventuellt uppstår, kan oftast användas  
 omedelbart och genomföras med en gång.
 Du är ofta bra på att förbättra förslag och 
 lösningar på problem som uppstår inom de 
 angivna ramarna.Dessutom kommer du även att 
 uppleva att det ofta är du som är med och 
 ser till att den fastställda agendan
 följs under möten.

• Fakta
• Detaljer
• Hur saker och ting är här och nu
• Mest praktiskt
• Fokuserar på de fem sinnena

P - Uppfattande

 Du tycker om att diskutera planer,
 och det kan vara svårt att få dig att
 acceptera en stram tidsplan
 eftersom du gillar överraskningar längs
 vägen och gärna vill ändra på den
 fastslagna tidsplanen. Du förväntar dig
 oftast att andra omkring dig anpassar sig
 till den aktuella situationen.
 När du lägger fram synpunkter,
 ska de i regel betraktas som temporära.
 När andra hör dig prata, handlar det ofta om
 alternativ och möjligheter.
 Vid möten är du oftast mer fokuserad
 på värdet av processen.

• Spontanitet
• Fokuserar på information
• Vill gärna hålla alla möjligheter öppna
• Vill gärna växla mellan olika uppgifter
• Vill ge utrymme åt nya möjligheter

Oftast hittar man dem inom:
• undervisning
• coaching
• barn- och ungdomsområdet
• sjukvården
• försäljning
• personlig service