SÄRSKRIVNINGAR  

Det är så mycket av felstavningar och särskrivningar överallt,
i tidningarna både de i pappersformat och de på internet.

Människor som skriver särskrivningar verkar inte inse att de
inte skriver ett ord utan att det blir faktiskt 2 ord och
de orden blir till nåt helt annat än vad de avsett.

Har lagt in tidningsartiklar/rubriker på udda stavningar
i följande sida Tidningsankor

Detta med särskrivningar, en person har lagt ner energi
för att ta fram detta med särskrivningar och hur dessa
kan uppfattas om man läser det som det faktiskt står.

Tyvärr vet jag inte vem upphovspersonen är
Den personens text kan du bl a läsa här inne En dag i stan